wynagrodzenie minimalne w 2015

Wynagrodzenie minimalne jest zagwarantowane chociażby zasadami z Kodeksu Pracy. Stwierdzone jest tam że Państwo (władza) określa minimalne wynagrodzenie jakie ma otrzymywać pracownik zatrudniony na pełen etat.

Na jaką kwotę Rząd wycenił naszą pracę? Ile zarobimy brutto?

Minimalne wynagrodzenie w 2015 to 1 750,00 zł (brutto)

Z punktu widzenia pracownika to w umowie ma 1 750 zł ale w portfelu po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku dają pensję 1 286,16 PLN netto!!! Szału nie ma, ale z dwojga złego lepiej mieć to 1 200 zł niż ich nie mieć.. ;)

Z punktu widzenia pracodawcy, a pewnie rzadko stawiamy się na jego miejscu – koszty zatrudnienia jednego pracownika uzyskującego minimalne wynagrodzenie w 2015 wyniosłyby 2 112,96 zł.

Z jednej strony minimalne wynagrodzenie gwarantuje zarobki na określonym poziomie a z drugiej strony wiąże ręce pracodawcom na elastyczność zatrudnienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679):

Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia (…).

2. Do końca 2005 r. wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszych dwóch lat pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższe niż:

80% wysokości minimalnego wynagrodzenia – w pierwszym roku pracy;

90% wysokości minimalnego wynagrodzenia – w drugim roku pracy.”

Stan prawny od 1 stycznia 2006r.:

Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia (…).

2. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *