jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2015

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS dostanie głównie i najczęściej ten kto ma uszczerbek na zdrowiu orzeczony przez lekarza orzecznika z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy. Kwota ta zmienia się raz w roku – ZUS wybrał symboliczną datę – jest to 1 kwietnia. Tak, tak.. Prima aprilis.. Niektórzy z większym poczuciem humoru twierdzą, że data 1 kwietnia została wybrana specjalnie – w końcu kwota odszkodowania jest ‚śmiechu warta’.. ;)

Ale do rzeczy.. Ile wynosić będzie jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2015 roku?

Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016

757 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

757 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

13 242 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 242 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

68 102 zł – gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

34 051 zł – gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

68 102 zł oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci – gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

68 102 zł oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko – gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

13 242 zł – gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

34 051 zł oraz 13 242 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego – gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2015 poz. 251),

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *