dokumenty do ślubu

planowanie.. od czego zacząć? poza znalezieniem sali, foto-video, muzyki, kościoła itp.. trzeba pomyśleć o dokumentach potrzebnych do ślubu.. wymaganych przez urząd lub kościół.. lista może nie jest długa ale bywa kłopotliwa..

więc zaczynajmy wyliczanie..

Przygotowanie
po zawarciu zaręczyn powinno mieć następujący przebieg (według wymogów w Archidiecezji Krakowskiej):
1. katechezy dla narzeczonych (w okresie 6 do 3 m-cy przed ślubem)
2. po katechezach trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życie Rodzinnego (w ciągu około 1 miesiąca)
3. spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (3 miesiące przed ślubem)
 
 
Katechezy dla narzeczonych można wybrać spośród trzech zaproponowanych form:
1. Czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych – cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny, można wybrać dowolny termin i miejsce według informacji na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału.
2. Dwudniowe katechezy dla narzeczonych – organizowane są w czasie weekendu, w sobotę od 8.30 – 19.00 i w niedzielę od 9.00 – 15.00. Informacje i zapisy: w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Na Dwudniowe katechezy przyjmowane są tylko zapisane pary narzeczonych.
3. Katechezy dla narzeczonych „dla tych, którzy chcą czegoś więcej” – trwają 12 spotkań co tydzień po trzy godziny, rozpoczynają się zwykle w październiku i w lutym. W czasie tych katechez odbywają się także trzy spotkania w poradni. Katechezy te organizują xx. Jezuici w Krakowie, ul. Kopernika 26.
 
 
Trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życie Rodzinnego
W poradni można:
 • porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
 • przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
 • nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
 • uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
 • poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • otrzymać wskazówki o karmieniu piersią,
 • wypożyczyć książki o tematyce rodzinnej,
 • uzyskać podstawowe informacje dotyczące problemu choroby alkoholowej,
 • omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.
Dwa z trzech spotkań w poradni można zastąpić jednodniowym Kursem Naturalnego Planowania Rodziny wg metody dr J. Rötzera (NPR)lub jednodniowym Warsztatem Komunikacji Małżeńskiej (WKM).
Udział w Kursie NPR i w Warsztatach Komunikacji zastępuje dwa spotkania w poradni.
Informacje o kursach znajdują się na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.
 
 
Spisanie protokołu przedślubnego
jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.
Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.
Do spisania protokołu potrzebne są:
 • Metryki chrztu „do sakramentu małżeństwa” (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania).
 • Dowody osobiste.
 • „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy kopie -te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego.
 • Indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne) z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 • Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *